Biroul de legătură NATO

30 noiembrie 2016

Comments are off for this post.
Biroul de legătură NATO

Biroul de legătură NATO reprezintă o parte a dialogului politic, acesta va facilita identificarea domeniilor în care Moldova necesită asistenţă pentru a-şi reforma sectoarele de apărare şi securitate, va ajuta la implementarea cu succes a proiectelor în curs de desfăşurare. Pentru a fi deschis acest birou de legătură urmează să fie negociat și semnat un memorandum de înţelegere cu NATO.

Biroul de legătură NATO are misiunea de a facilita și consolida cooperarea practică dintre NATO și statul în care urmează a fi creat. Acest birou are scopul de a furniza consultanță autorităților țării în care e amplasat și NATO privind planificarea și punerea în aplicare a programelor și activităților de cooperare. De asemenea, efectuează legătura cu autoritățile statului, NATO, țările membre și partenere NATO pentru a consolida cooperarea și înțelegerea în vederea realizării obiectivelor NATO. Biroul de legătură NATO are obiectivele de a intensifica dialogul pe marginea reformelor demarate, de a sprijini transformarea guvernării democratice a sectorului de apărare și de securitate, de a asigura supravegherea parlamentară și executivă; de a pune în aplicare strategia de securitate națională, precum și de a îmbunătăți sistemul național de securitate.

Un astfel de Birou de legătură NATO a fost creat în Ucraina și Georgia. În Ucraina acesta a fost fondat în aprilie 1999, personalul fiind creat din 16 persoane civili și militari din Estonia, Lituania, Polonia, Germania, Ucraina, precum și din Sediul NATO (Belgia). Are o cooperare strânsă cu Centrul de Informare și Documentare NATO din Kiev.
Biroul de legătură NATO din Georgia a fost deschis oficial la 1 octombrie 2010, personalul fiind compus din 14 persoane civili și miliari din Polonia, Norvegia, Republica Cehă, Georgia, precum și din, Sediul NATO din Belgia.
În Republica Moldova activează și Centrul de Informare și Documentare NATO, acesta fiind o instituţie neguvernamentală, care îşi propune să promoveze în beneficiul public valorile şi principiile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre Moldova şi Alianţa Nord Atlantică, să implementeze obiectivele şi activităţile stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – NATO, precum şi să informeze opinia publică în legătură cu aceste aspecte.
Crearea CID NATO a fost stipulată în cadrul Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO, aprobat de Guvern la 29.12.2006. Astfel, la 3 octombrie 2007 CID NATO a fost inaugurat oficial.
CID NATO are următoarele domenii de activitate:
Instruire – Informare a cetăţenilor prin organizarea de conferinţe, seminarii, dezbateri, difuzarea de comunicate de presă, participarea la emisiuni radio şi TV, expoziţii etc;
Educație – Organizarea prelegerilor şi cursurilor în următoarele domenii: valorile, principiile, obiectivele, rolul, structura, misiunile, procesele de transformare, cooperarea cu ţările europene; conceptul strategic al Alianţei Nord-Atlantice; instrumentele de cooperare Moldova-NATO; implementarea IPAP (Plan Individual de Acţiuni Moldova-NATO), securitatea regională şi internaţională.
Cercetare și analiză – studii, evaluări, analize în domeniul relaţiilor internaţionale, inclusiv privind relaţia Republica Moldova – NATO, şi al evoluţiilor din Republica Moldova.

„Statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu trebuie privit ca un obstacol în calea cooperării cu NATO, dînd drept exemplu cooperarea Austriei, Elveţiei, Finlandei şi Irlandei cu Alianţa. Moldova trebuie să beneficieze pe deplin de posibilităţile de cooperare pe care Alianţa le oferă statelor neutre” a menționat Mihai Gribincea, fost ambasadorul Republicii Moldova la NATO, în prezent Ambasadorul Republicii Moldova in România