23158002_1688491477848019_937656671_o

Lecția publică ‘securitatea și justiția în era digitală’

Una dintre prioritățile NATO este contracarea crimelelor cibernetice și lupta împotriva acestora întrucât în era în care trăim securitatea cibernetică trebuie studiată și abordată ca atare. Iar Republica Moldova este statul care se inspiră de la partenerii săi inclusive de la statele membre și partenere NATO. Despre cum Republica Moldova ...
digital era

Lecție publică „Securitatea și Justiția în era digitală”

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) organizează o lecție publică cu genericul „Securitatea și Justiția în era digitală” pentru studenții din cadrul Univerisității Tehnice din Moldova. Evenimentul va avea loc la data de 2 noiembrie, cu începere de la ora 11.30. Scopul evenimentului este ...
poster 2

Propaganda mediatică în perioada ,,post-adevăr’’: realități din Republica Moldova

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova împreună cu Centrul Analitic Independent ,,Spirit Critic’’ organizează în data de 1 noiembrie un eveniment public cu genericul ,,Propaganda mediatică în perioada ,,post-adevăr’’: realități din Republica Moldova’’. Activitatea are ca scop examinarea proceselor negative la care este supusă mass-media dar și ...
tiraspol

Forum de discuții privind securitatea informațională prin dimensiunea politică, militară și a tehnologiilor informaționale.

Zilele NATO în Moldova 2017 reprezintă un proiect implementat de către CID NATO, acesta constă dintr-o serie de evenimente publice menite să promoveze relațiile dintre Moldova și NATO. Activitățile din cadrul proiectului permit implicarea directă a publicului din RM în subiectele ce vizează domeniul securității, apărării și parteneriatul RM-NATO. Acest ...
SSR 11 oct

Masa rotundă „Perspectivele reformei sectorului de securitate în Republica Moldova”

Reforma sectorului de securitate e necesară pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă, democrația, pacea și securitatea. Aceasta se focusează asupra fortificării securității naționale prin menținerea stabilității și continuității statului, asigurând justiția, respectarea drepturilor omului, progresul social și elementele esențiale ale siguranței și bunăstării cetățenilor. Actualele vulnerabilități instituționale ce țin de realizarea ...
mai

Sesiune de instruire în domeniul reformei sectorului de securitate

Reforma sectorului de securitate e necesară pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă, democrația, pacea și securitatea. Aceasta se focusează asupra fortificării securității naționale prin menținerea stabilității și continuității statului, asigurând justiția, respectarea drepturilor omului, progresul social și elementele esențiale ale siguranței și bunăstării cetățenilor. Luând în considerare importanța și necesitatea reformei ...