Conferința Internațională “Viitorul Parteneriatului Republica Moldova – NATO în condițiile noilor provocări regionale”

4 iunie 2015

Comments are off for this post.
Conferința Internațională “Viitorul Parteneriatului Republica Moldova – NATO în condițiile noilor provocări regionale”

COMUNICAT

Conferința Internațională “Viitorul Parteneriatului Republica Moldova – NATO în condițiile noilor provocări regionale” organizată de către CID NATO la Chișinău pe data de 3 iunie, 2015

11425530_556470851157336_1084775968_o

Pe data de 3 iunie, Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova a organizat Conferința Internațională “Viitorul Parteneriatului Republica Moldova – NATO în condițiile noilor provocări regionale”. La acestă conferință au participat membrii delegației Comitetului pentru Parteneriate şi Cooperare în domeniul Securităţii din ţările membre NATO, aflați în vizită la Chișinău în perioada 1-3 iunie. Acest comitet este singura structură politico-militară din cadrul NATO responsabilă pentru programele de cooperare ale Alianţei cu ţările nonmembre. În competenţele acestui comitet intră şi gestionarea relaţiilor pe care NATO le are cu alte organizaţii internaţionale. În cadrul aceleiaşi delegaţii, la eveniment a participat și dl James Appathurai, Asistentul Secretarului General al NATO pentru afaceri politice şi politici de securitate. De cealaltă parte, la conferință au participat reprezentanți ai societății civile moldovenești, ambasadori străini acreditați la Chișinău, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, mass-media, etc. Scopul principal al acestui eveniment ce a întrunit peste 130 de participanți a fost acela de a oferi o platformă de dialog membrilor CPCS și reprezenanților societății civile din Republica Moldova.

11354440_556467071157714_1570988337_oConferința a fost deschisă cu sesiunea plenară “Perspectivele partneriatului Republica Moldova-NATO” la care au participat dl James Appathurai, dl Viorel Cibotaru – Ministrul Apărării al R. Moldova, E.S., dl Arthur Michalski – ambasadorul Poloniei la Chișinău și dna Elena Mârzac, directorul CID NATO. În cadrul discuțiilor din timpul sesiunii plenare au fost abordate mai multe probleme ce se află astăzi pe ordinea de zi a relației R. Moldova cu NATO, dar și probleme ce țind e evoluția climatului regional de securitate. Astfel, dl. Appathurai că NATO respectă suveranitatea, integritatea teritorială și independența Republicii Moldova și dorește să sprijine țara noastră astfel încît aceasta să poată sta pe propriile picioare și să-și poată apăra valorile. Dumnealui s-a mai referit în continuare la noua Inițiativă cu Privire la Consolidarea Capacităților de Apărare declarînd că “Asta ar însemna sporirea asistenţei în elaborarea strategiilor ce ţin de securitatea naţională, strategii militare şi politici în domeniu, întărirea structurilor de forţă şi îmbunătăţirea echipamentului militar, creşterea vizibilităţii şi aducerea experţilor, pentru ca ţara să fie capabilă să răspundă provocărilor care ar putea apărea”. În sfîrșit, în timpul discuțiilor cu participanții la conferință a fost abordată și problema propagandei și a folosirii mass-media ca instrument al războiului hibrid, dl Appathurai declarînd că “Federaţia Rusă folosește informația pe post de armă, investind resurse enorme în televiziuni care retransmit conţinut rusesc peste hotare. O face inteligent, targetat, creând confuzie şi incertitudine. Nu vrem să combatem propaganda cu propagandă. Trebuie să răspândim adevărul. Scopul nostru este consolidarea capacităţilor ţărilor partenere, ca acestea să fie capabile să facă faţă situaţiei”.
După încheierea sesiunii plenare, dl Appathurai a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a oferit răspunsuri jurnaliștilor moldoveni cu privire la aspectele-cheie ale R. Moldova cu NATO, și a modului în care NATO poate sprijini Republica Moldova în contextul noilor provocări la adresa securității regionale

11351110_556472277823860_1475355301_oDupă încheierea sesiunii plenare a conferinței, au urmat panelurile de lucru la care au participat membri ai delegației CPCS, reprezentanți ai societății civile moldovenești, ai instituțiilor de stat, mass-media, ș.a. Celei trei paneluri care au urmat s-au desfășurat conform regulamentului Chatham House. Primul panel din cele trei a abordat sobiectul Evoluției și Perspectivelor cooperării R. Moldova cu NATO. În cadrul discuțiilor din acest panel au participat, alături de reprezentanții CPCS și dl Petrișor Peiu de la Fundația Universitară a Mării Negre din România, precum și dl Victor Juc de la Institutul de Studii Politice și Juridice al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Au fost discutate amenințările și vulnerabilitățile cu care se confruntă Republica Moldova și despre modoul în care țara noastră le-ar putea depăși prin intermediul apropierii de NATO. Astfel fost adusă în discuție situația gravă cu care se confruntă Republica Moldova în sistemul bancar, dar și dificultățile economice ale țării noastre, precum și deficiențele foarte grave ce țin de dependența de factorul politic a sistemului judiciar din Rep. Moldova. În afară de aceste aspecte s-a discutat despre evidenta lipsa de informare a cetățenilor moldoveni cu privire la ce este NATO, care este rolul acestei organizații internaționale și care îi sunt obiectivele. Concluzia vorbitorilor a fost aceea că unele dintre cele mai grave amenințări la adresa securității R. Moldova sunt cele de ordin intern – așa cum sunt problema corupției și a ineficienței justiției – și că viitorul european și cel al cooperării euroatlantice a Republicii Moldova ține în primul rînd de surmontarea acestor dificultăți.

10849620_556472381157183_486406698_oÎn cadrul celui de-al doilea panel al conferinței a fost discutată problema Parteneriatelor NATO și conceptul de neutralitate. În calitate de vorbitori, la acest panel au participat E.S. dna Ingrid Tersman, ambasadorul Suediei la Chișinău, Vasile Croitoru – exepert al Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Valeriu Mija exeprt al centrului Pro Marshall din Moldova, precum și reprezentanți ai CPSC. Vorbitorii s-au referit la experiența statelor neutre de dezvoltare a relațiilor durabile cu NATO, la beneficiile pe care parteneriatul cu NATO le aduce țărilor neutre, au fost abordate subiectul interoperabilității și a securității prin cooperare, ș.a.Vorbitorii și-au exprimat opinia conform căreia neutralitatea R. Moldova i-a fost impusă acesteia de către Federația Rusă pentru menținerea acestei regiuni în sfera de influență a Kremlinului. S-a discutat de asemenea despre cît de real este acest statut de neutralitate ale Republicii Moldova în condițiile în care pe teritoriul său sunt prezente forțele de ocupație ale Federației Ruse, dar mai ales despre validitatea acestui concept în contextul crizei din Ucraina. În concluzie, vorbitorii și-au exprimat convingerea conform căreia între neutralitatea R. Moldova nu poate fi comparată cu statutul altor țări neutre din Europa, țări care nu se confruntă cu aceleași amenințări și care au o tradiție îndelungată a neutralității. Astfel, neutralitatea R. Moldova este mai curînd o formalitate și nu poate garanta în niciun fel securitatea țării în actualul context regional și geopolitic extrem de precar.

11424493_556471567823931_695479957_oUltimul panel din cadrul acestei conferințe a fost dedicat subiectului implicării femeilor în sectorul de securitate și apărare. În cadrul acestui panel au participat, în calitate de vorbitori, Vasilachi Ana – Viceministru al Apărării al Republicii Moldova, Ulziisuren Jamsran – reprezentant național, UN Women in Moldova, Maria Gratschew – manager de programe în cadrul OSCE și Natalia Albu – conferențiar universitar la Academia Militară “Alexandru cel Bun”. Vorbitorii și ceilalți participanți în cadrul acestui panel au discutat subiecte ce țin de promovarea rezoluțiilor ONU privind rolul femeilor în sectorul de securitate și apărare, necesitatea stringentă a implementării acestor rezoluții, experiența altor state în această privință și care sunt practicile care ar trebui preluate și cum pot fi acestea adaptate la necesitățile și realitățile R. Moldova.

11335666_556472804490474_1483763032_o (1)În sfîrșit, la sediul CID NATO a fost organizată în după-amiaza aceleiași zile o masă rotundă la tema Cooperarea societății civile cu autorități din cadrul sectorului de securitate și apărare. La acest eveniment, au participat, în calitate de vorbitori Despina Afentouli, ofițer al Diviziei de Diplomație Publică a NATO, Alla Roșca – profesor universitar la USM, Angela Grămadă de la Asociația Expert for Security and Global Affairs din București, și Iurie Pîntea – expert al Institutului de Politici Publice. Vorbitorii au abordat mai multe aspecte ale rolului pe care societatea civilă îl are în cadrul sectorului de apărare și securitate. S-a discutat despre insuficiența ințiativelor ce vin din partea societății civile în acest sector, dar și despre lipsa de receptivitate cu care autoritățile statului tratează multe demersuri în acest sens. A fost de asemenea discutat rolul de monitorizare pe care societatea civilă și organizațiile obștești îl au în cadrul proceselor ce se desfășoară în sectorul de apărare și securitate. Au fost, de asemenea, prezentate studii și cercetărări sociologice cu privire la atitudinea ONG-urilor din Republica Moldova (inclusiv raioanele de est ale țării), Ucraina și Federația Rusă.

11287267_556532384484516_120932348_nDupă încheierea evenimentelor de lucru, echipa CID NATO a oferit o recepție la sediul centrului. În timpul acestei recepții a avut loc o ceremonie de decernare a premiilor CID NATO pentru partenerii excepțional ai centrului ca mulțumire pentru activitatea lor de cooperare cu CID NATO și de promovare în Republica Moldova a valorilor și principiilor euroatlantice. Au fost premiați E.S. dl Marius Gabriel Lazurcă – ambasadorul României la Chișinău, E.S. dl Robert Kirnag – Ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova, dl Veaceslav Iațco – Șeful secției NATO și cooperare politico-militară din cadrul MAEIE, dl Vasile Croitoru – exepert al Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate, dl Anatol Caciuc de la Teleradio Moldova, dna Mariana Grama – Ministerul Apărării și dna Natalia Albu, conferențiar universitar la Academia militară “Alexandru cel Bun”.

Conferința Viitorul Parteneriatului Republica Moldova – NATO în condițiile noilor provocări regionale s-a desfășurat în cadrul proiectului Săptămîna NATO în Moldova pe care echipa Centrului îl implementează în perioada mai-iunie a anului curent. Pentru mai multe detalii cu privire la proiectele implementate de către CID NATO vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +22/577824 sau pe adresa electronică [email protected]

Agenda Conferinței

“Viitorul parteneriatului RM-NATO în condiţiile noilor provocări regionale”

Sesiune plenară: 09:00-10:30

Perspectivele parteneriatul RM-NATO

(Sala de Conferinţe Jolly Alon, Str. Maria Cebotari 37)

09:00-09:15     Discurs introductiv

                        Dna Elena Mârzac, Director CID NATO Moldova

                        E.S., Dl Arthur Michalski, Ambasador al Poloniei în Republica Moldova

Dl Viorel Cibotaru, Ministrul Apărării al Republicii Moldova

09:15-09:40     Discurs

Dl James Appathurai, Asistent Adjunct al Secretarului General, Divizia Afaceri Politice şi Politici de Securitate, NATO

09:40-10:00     Sesiune de întrebări/răspuns

 

10:00-10:20    Pauză de Cafea

 

Conferinţă de presă: 10:30-11:00

Dl James Appathurai, Asistent Adjunct al Secretarului General, NATO

 

Sesiuni desfăşurate în paralel: 10:30-12:00

  • Cooperarea RM-NATO: evoluţie şi perspective

(Sala de Conferinţe Jolly Alon, Str. Maria Cebotari 37)

Care sunt ariile majore de cooperare RM-NATO? Ce provocări există la adresa acestei colaborări? Care este viitorul cooperării după 20 de ani de colaborare? Ce arii noi de colaborare ar putea fi explorate de cei doi parteneri?

Vorbitori:

Reprezentanţi ai Comitetului pentru Parteneriate şi Securitate prin Cooperare;

Petrişor Peiu, Fundaţia Universitară a Mării Negre;

Victor Juc, Dr, Academia de Ştiinţe, Institutul de Studii Politice şi Juridice;

Moderator: Liliana Barbăroşie, Jurnalist, Radio Europa Liberă;

  • Parteneriatele NATO şi conceptul de neutralitate

(Sala de Conferinţe Jolly Alon, Str. Maria Cebotari 37)

Care sunt beneficiile parteneriatelor NATO? De ce este nevoie de interoperabilitate şi ce reprezintă securitatea prin cooperare? Cum au dezvoltat statele neutre parteneriatele cu NATO?

Vorbitori:

E.S., Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei în Republica Moldova;

Reprezentant al Comitetului pentru Parteneriate şi Securitate prin Cooperare NATO;

Vasile Croitoru, expert, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate;

Iurie Pintea, expert, Institutul de Politici Publice;

Valeriu Mija, expert în securitate, Centrul Pro Marshall din Moldova;

Moderator: Alexandru Cauia, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”;

  • Implicarea femeilor în sectorul de securitate şi apărare

(Sala de Conferinţe Le Roi, Str. Sfatul Tarii 29)

Ce promovează rezoluţiile ONU privind rolul femeilor în sectorul de securitate şi apărare? De ce este nevoie de implementarea acestora? Care este experienţa altor state în această privinţă? Ce practice ar trebui preluate şi adaptate la necesităţile din Republica Moldova?

Vorbitori (TBC):

Dna Ana Vasilachi, Viceministrul Apărării al Republicii Moldova;

Dna Ulziisuren Jamsran, Reprezentant naţional, UN Women in Moldova;

Dna Maria Gratschew, Manager de Programe, OSCE;

Dna Natalia Albu, dr. conf. univ., Academia Militară “Alexandru cel Bun”;

Moderator: Diana Molodilo, membrul grupului de lucru pentru reforma sectorului de securitate, DCAF;

12:00-13:00

Prânz

14:00-16:00

  • Masă rotundă “Cooperarea societăţii civile cu autorităţi din cadrul sectorului de securitate şi apărare”

(CID NATO, Str. Bănulescu-Bodoni 2A)

Cum colaborează societatea civilă cu autorităţile din domeniul de securitate şi apărare?

Care sunt realizările în acest sens pînă acum şi care sunt lacunele mecanismului curent de cooperare? Care sunt bunele practici din alte state pe care le-ar putea prelua RM?

 

Vorbitori:

Despina Afentouli, Divizia de Diplomaţie Publică, NATO;

Alla Roşca, Dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, co-fondator, CID NATO;

Angela Grămadă, Asociația Expert for Security and Global Affairs, Bucureşti;

Iurie Pîntea, Institutul de Politici Publice;

Moderator: Elena Mârzac, Director CID NATO;