Elaborarea materialului audiovizual privind Cooperarea RM-NATO

8 august 2017

Comments are off for this post.
Elaborarea materialului audiovizual privind Cooperarea RM-NATO

Cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică este un subiect contradictoriu în Republica Moldova și care deseori provoacă discuții în societate. Deschiderea Biroului de Legătură NATO la Chișinău; securitatea cibernetică; distrugerea pesticidelor; analiza, prevenirea și depistarea Antraxului; sistemul de telemedicină în situații de urgență; dezvolvarea și asistența în domeniul educației în apărare sunt doar câteva din proiectele implementate în Republica Moldova cu suportul NATO prin programelor sale. În acest sens, s-a decis asupra elaborării unui material audio-vizual despre proiectele și programele NATO.

În perioada 25-28 iulie o echipă de filmări de la Cartierul General NATO s-a aflat la Chișinău, într-o vizită de lucru privind elaborarea materialului audiovizual. Astfel că timp de 3 zile au fost filmate mai multe obiecte și luate interviuri de la coordonatorii și beneficiarii celor mai recente proiecte NATO. Printre acestea se numără: NATO PfP Trust Fund Project MOLDOVA II (reambalarea pesticidelor); NATO PfP Trust Fund Project MOLDOVA III (distrugerea și depozitarea pesticidelor); Proiectul privind atenuarea riscurilor factorilor biologici în Republica Moldova (antrax); Planul Naţional al Republicii Moldova de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU; Crearea laboratorului de instruire în domeniul securităţii cibernetice la Universitatea Tehnică din Moldova; Telemedicina în situații de urgențe; Programul NATO de consolidare a instruirii militare (DEEP).

Ministerul Agriculturii, în cadrul Laboratorului privind atestarea și controlul calității pesticidelor, Ludmila Sereteanu, care este șefa Laboratorului a declarat că utilajele sunt performante, iar colaboratorii sunt instruiți de către specialiști de talie internațională în materie de depistare și control al pesticidelor. Iar datorită acestui laborator care timp de 10 ani cercetează calitatea vinurilor produse în Republica Moldova, exportul de vinuri a putut fi repornit în 2007-2010 după ce Federația Rusă a instituit embargoul în 2006. Potrivit studenților de la facultatea de Chimie, acest laborator oferă oportunități enorme pentru studenți, precum și creșterea în carieră este posibilă, iar aparatajul modern permite desfășurarea muncii calitative.

Problema pesticidelor este asociată cu o bombă cu efect întârziat, astfel că echipa de filmări a vizitat Unitatea militară din Ungheni, unde este depozitat un stoc de pesticide, activitate care face parte din proiectul NATO PfP Trust Fund Project MOLDOVA. Dl. locotetenent-colonel Untilă, inspector Rusu Valeriu de la Inspecția ecologică Ungheni și Scutaru Viorel, șef Direcție Agricultură și Alimentație, Consiliul raional Ungheni, care au fost persoanele intervievate s-au expus în privința depozitului și a influenței pe care o au pesticidele asupra populației. Mai exact, pesticidele sunt foarte periculoase, acestea afectează apa, solul și apele subterane, astfel, în pericol se află toți locuitorii Republicii Moldova, nu doar cei din regiune. Totodată a fost pusă în discuție și calitatea și starea depozitului respectiv. Cu părere de rău, acesta este într-o stare rea, ceea ce înseamnă că pesticidele ar trebui transportate întru-un loc sigur cât mai curând.

Prima zi de filmări s-a încheiat la Institutul de Medicină Urgentă, unde dl Profesor, dr. Mihai Ciocanu și dr. Igor Curov au vorbit despre Proiectul Telemedicina în situații de urgență, care a fost realizat cu suportul Programului NATO Știință pentru Pace și Securitate. În cadrul proiectului a fost elaborat manualul pentru telemedicină, au avut loc simulări a dezastrelor pentru a testa echipamentul, prin intermediul căruia vor putea fi transmise informații exacte și utile despre pacient de către asistentul medical, pompierul sau altă persoană ajunsă prima la locul incidentului. Acest proiect permite Republicii Moldova să fie inclusă în circuitul internațional, întrucât va fi utilizată sursă de comunicare per intern (nivel național), dar și cu specialiști din alte țări, precum România sau Ucraina, facilitând schimbul de experiență.

În cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, care beneficiază de Programul NATO (DEEP) de consolidare a instruirii militare, comandantul (Rector), colonelul Sergiu Plop a vorbit despre importanța acestui program care pregătește studenții din Republica Moldova la același nivel precum sunt instruiți și colegii din țările membre și partenere NATO. În anul 2009 programul a început, iar în anul 2014 prima promoție care a beneficiat de programul reînnoint conform standardelor NATO a absolvit Academia. Din punct de vedere al calității studiilor, studenții intervievați, printre care se numără și Sîrbu Corina, au vorbit despre perspectivele pe care le oferă acest nou program, ceea ce presupune că în calitate de lectori sunt și experți de la NATO și totodată studenții beneficiază de cursuri și exerciții militare și în alte țări.

Reprezentantul J3 Direcţia operaţii din cadrul Marelui Stat Major, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, dl. Maior Sergiu Bulat a vorbit despre operațiunea de menținere a păcii din KFOR, la care participă și militarii din Republica Moldova. Folosind drept exemplu cazul său, Dumnealui a relatat despre procesul de selectare a militarilor care pleacă în misiune, despre cele 6 luni de pregătire la care sunt supuși cei aleși pentru a fi antrenați pentru această misiune, despre activitatea și colaborarea cu colegii din alte țări în timpul misiunii, care îi tratează de la egal la egal și desigur despre beneficiile participării în cadrul a astfel de misiuni, care pornesc de la schimbul de experiență pînă la promovarea în funcție. Colonel Alexandru Harea, șef Direcţia generală politică de apărare şi planificare a apărării din cadrul Ministerului a făcut o introducere și descriere a principalelor domenii de cooperare dintre Republicii Moldova și NATO prin prisma Ministerului Apărării, precum Inițiativa de consolidare a capacităților de apărare (DCBI) – care constituie baza reformelor în sectorul de securitate și apărare; programul PARP – Procesul de Revizuire şi Planificare a Parteneriatului NATO Moldova, la care Moldova a aderat în 1997; Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP); Agenda Femeile, Pacea și Securitatea, pentru care este implementat proiectul Planul național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a CSONU, întrucât femeile joacă un rol important în implicarea la nivel tactic și strategic în sectorul de securitate și apărare. Datorită acestor programe, proiecte, documente cadru, crește credibilitatea față de Republica Moldova, iar fără asistența acordată, statul ar suferi, întrucât fiecare domeniu de cooperare vine cu suport și diverse beneficii pentru sectorul de securitate și apărare.

În cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, dl. Lucico, șef-adjunct al Direcției generale planificare, coordonare și operații a discutat despre exercițiile de comun cu NATO din Ucraina din anul 2010, precum și alte exerciții cu Rusia și Muntenegru. Un exercițiu important de asemenea a fost și Codrii 2011, ca a fost gestionat de Centrul Euro – Atlantic de Coordonare şi Răspuns la Dezastre (EADRCC). Acest exercițiu a fost plănuit pentru a evalua mecanismele de reacţionare în caz de dezastre şi capacităţile de cooperare în cazul situaţiilor de urgenţă.

În cea de-a treia zi, echipa a vizitat Academia de Științe a Moldovei, Centrul Național de Sănătate, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Universitatea Tehnică a Moldovei.
În cadrul Academiei de Științe dl. Igor Serotila, șeful Departamentului de Politici a relatat despre domeniile de cooperare dintre Academie și Alianța Nord-Atlantică, despre cele mai importante proiecte implementate în comun, cum ar fi Studierea consecinţelor cutremurelor de pământ, Detectarea şi eliminarea impurităţilor din sursele acvatice, Modelarea și diminuarea efectelor dezastrelor sociale provocate de catastrofe și Terorism, Asigurarea cu acces la Internet, etc. Un accent aparte a fost pus pe beneficiile pe care le au tinerii cercetători din cadrul Academiei implicați în proiectele date și cum aceștia au posibilitatea ulterior să fie implicați în alte activități, ba chiar să fie avansați în carieră atât la nivel național, cât și internațional.

La Centrul pentru Sănătate Publică s-a discutat despre proiectul privind atenuarea riscurilor factorilor biologici în Republica Moldova (Antrax), centrul fiind beneficiarul acestui proiect, iar instituțiile care îl implementează fiind Ministerul Apărării, Ministerul Mediului, Agenția pentru asigurarea calității alimentelor. În cadrul acestui proiect au fost deja implementate câteva acțiuni, printre care a fost identificarea localității unde va fi amplasat laboratorul de depistare și analiză a Antraxului – Râșcani, ca focar natural – dar ulterior, acesta va fi transferat și în alte regiuni. La moment se lucrează la identificarea celei mai bune metode de transportare și devamare a acestui laborator și la formarea listei specialiștilor care vor fi implicați și antrenați.

Tatiana Pârvu, Şef adjunct al Direcţiei Generale Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cadrul interviului a declarat că cooperarea cu Republica Moldova s-a axat mereu pe respectarea prevederilor constituționale ale statului, care spun că suntem o țară neutră, dar nu înseamnă că trebuie să ne izolăm. Pe lângă cooperarea privind domeniul securității și apărării, Republica Moldova cooperează cu NATO și prin diverse proiecte de asistență și suport în domenii precum mediul înconjurător, sănătate, securitate cibernetică, în științe, protecția civilă și situații excepționale, managementul crizelor. Toate aceste proiecte ne ajută să facem față tuturor riscurilor la care suntem supuși. Un capitol important de colaborare este instruirea experților naționali. Prin urmare, peste 2000 de experți au beneficiat de instruiri din diferite domenii în țară, cât și în alte state.

Elena Mârzac, Directorul Executiv al CID NATO a vorbit despre stereotipurile și percepțiile populației din Republica Moldova privind NATO și despre mass-media care este folosit drept instrument de propagandă în rândul cetățenilor, precum este în cazul deschiderii Biroului de Legătură NATO. Ceea ce ar trebui să se cunoască în legătură cu acest proces este că inițiativa de deschidere a venit din partea Guvernului Republicii Moldova, iar Biroul va favoriza colaborarea cu NATO și poate Moldova va beneficia de mai multe proiecte și finanțări care ar îmbunătăți sectorul de securitate. Un stereotip lard răspândit în Republica Moldova este faptul că dacă suntem neutri, nu trebuie să colaborăm cu NATO, ceea ce este o greșeală, întrucât să fim neutri nu înseamnă să fim pasivi. Ca să ne convingem, exemplul Suediei este unui foarte reușit, care sunt și furnizori de securitate. Din punct de vedere personal, dna Mârzac a accentuat faptul că cooperarea din punctul ei de vedere a fost văzută doar din latura pozitivă, întrucât NATO este o familie, care este deschisă pentru noi prieteni.

Danu Marin, expert asociat în cadrul CID NATO și cercetător în domeniul securității în cadrul API a vorbit despre stereotipurile și percepțiile cetățenilor statelor membre NATO în legătură cu subiectele legate de Alianță în baza experienței sale ca student în Polonia, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria. În aceste țări ca și în altele există păreri pro și contra în legătură cu NATO, dar totuși a fost luată o decizie comună privind aderarea la Alianță, ceea ce înseamnă că conducerea oricărui stat trebuie să privească în perspectivă și să ia o decizie care ar veni în scopul îmbunătățirii și satisface calitatea vieții cetățenilor săi.

Ultimele interviuri au fost luate la Universitatea Tehnica a Moldovei, unde s-a discutat despre Crearea laboratorului de instruire în domeniul securităţii cibernetice. Dinu Țurcanu, care conduce Direcția Tehnologii informaționale și comunicații a vorbit despre inițiativa și lansarea acestui proiect. Tehnologiile informaționale fiind foarte populare la nivel global, a apărut necesitatea echipării unui laborator cu echipamente și tehnică performantă pentru organizarea activităților practice și lucrărilor de laborator pentru colaboratorii din acest domeniu. Prin urmare, cu suportul programului SPS al NATO, ambasadei SUA în Moldova și a partenerilor din cadrul proiectului – România și Estonia – a fost dotat primul laborator. Viorica Sudacevschi, care este șefa laboratorului a enumerat instruirile care deja au avut loc în cadrul laboratorului de care au beneficiat specialiștii de la mai multe instituții din Republica Moldova, iar studenții acum au posibilitatea să efectueze diferite lucrări practice, numărul beneficiarilor fiind mai mare de 200 de studenții de la UTM.

Echipa CID NATO va reveni cu mai multă informație despre publicarea materialului audiovizual.