Lansarea revistei informativ-analitice РУБЕЖИ

20 februarie 2017

Comments are off for this post.
Lansarea revistei informativ-analitice РУБЕЖИ

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova în colaborare cu Agenția de presă Nica-press
la data de 17 februarie a organizat lansarea revistei informativ-analitice РУБЕЖИ, în incinta Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, limba de lucru fiind rusă. Revista este elaborată în contextul organizării Summit-ului NATO de la Varșovia, care a avut loc în vara anului 2016 și conține subiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova privind Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și cooperarea dintre Moldova și Alianță. La eveniment au participat reprezentanții societății civile, instituțiilor de stat, partide politice și mass-mediei.

Obiectivul de bază al revistei este să ofere informație din prima sursă de actualitate pe subiecte de securitate, apărare, Relația Republica Moldova-NATO, activitățile NATO la noi în țară, în regiune și impactul acestora asupra sistemului de securitate națională a Republicii Moldova. Această revistă are scopul de a servi drept suport pentru contracararea miturilor și stereotipurilor referitoare la subiectele de securitate, activitatea NATO pe arena internațională și în Moldova. Dorim să răspundem la următoarele întrebări:
– Care e activitatea NATO în Republica Moldova?
– Care sunt beneficiile mutuale de cooperare? Care domenii pot fi dezvoltate?
– De ce avem un procent scăzut de credibilitate?

Evenimentul de lansare a început cu prezentarea revistei РУБЕЖИ susținută de dna Elena Mârzac, Director Executiv, CID NATO. A fost menționată necesitatea informării obiective a cetățenilor Republicii Moldova, luând în considerație nivelul înalt de dezinformare în țară și narativele tendențioase față de UE, NATO și valorile promovate de aceste structuri.
În continuare au fost prezentate opiniilor experților față de necesitatea elaborării unei astfel de reviste și continuitatea acesteia. Experți fiind următoarele persoane: Oazu Nantoi, Director programe IPP, Viorel Cibotaru, ex-ministru Apărării al RM, co-fondator CID NATO, Natalia Albu, dr., conf. univ., Centrul de Cercetări Strategice, Academia de Științe a Moldovei, Andrei Covrig, colonel (rez.), preşedintele Asociaţiei Absolvenților „George C. Marshall” din Republica Moldova.
Evenimentul a continuat cu discursul dl Vladimir Țesliuc, Director Agenția de presă Nica-press care a prezentat procesul de elaborare e revistei și necesitatea acesteia în perioada contemporană.

Pe parcursul evenimentului participanții și-au exprimat poziția vis-a-vis de conținutul revistei analitice, continuitatea și sustenabilitatea acesteia. Astfel, au fost elaborate un set de propuneri pe viitor cu scopul de a promova mai intens revista, precum și, informația pe care o conține, printre acestea propuneri se enumeră: – Necesitatea de a coopera cu mass-media rusă din RM cu scopul de a publica materiale informative despre NATO pe platformele web și/sau pe suport de hârtie a acestora; De a include o nouă rubrică cu referire la fact-checking, fiind promovată informația veridică și de a demitiza informația falsă; Includerea unei noi categorii care va face o analiză legală prin prisma dreptului internațional public, precum și dreptul umanitar internațional; De ridicat nivelul critic al cetățenilor RM prin expansiunea geografică a cunoștințelor acestora, aici se include informația privind statele neutre din UE, CSI și informarea despre conlucrarea acestora cu NATO.

Vă informăm că în cadrul următoarei ediție aveți posibilitatea de a ne transmite comentariile și viziunile Dvs la subiectele expuse, precum și întrebarile care v-ar interesa, cu scopul de a primi răspunsuri de la oficiali, reprezentanți a Ministerelor din sistemul de securitate și apărare, precum și de la experți naționali și internaționali.

Pentru detalii și informații suplimentar despre activitatea de diplomație publică a Centrului de Informare și Documentare privind NATO puteți contacta echipa Centrului la numărul de telefon +37322 577 824 sau pe adresa de mail [email protected]

16763827_1454094424624615_175346511_o

16776052_1454093874624670_1386011039_o

16776164_1454095391291185_967622779_o

16805471_1454094244624633_1167466116_o

16810828_1454094697957921_741429754_o

16810928_1454094837957907_2140387241_o