Prima ședință a Grupului tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

12 iulie 2017

Comments are off for this post.
Prima ședință a Grupului tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

La data de 12 iulie, în incinta Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO) a avut loc prima ședință a Grupului tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325, din care fact parte atât reprezentanți ai instituțiilor de stat din sector, cât și societatea civilă. Instituțiile reprezentate în cadrul primei ședințe au fost: Biroul pentru Reintegrare; Cancelaria de Stat; Ministerul Apărării; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei; Ministerul de Interne; Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliției de Frontieră; Inspectoratul General de Poliție; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securitate; Academia de Științe; CID NATO; Asociația Promo-LEX; Asociația pentru Politică Externă; Platforma pentru Egalitate de Gen; Gender-Centru. Totodată, au participat și reprezentanți ai UN Women Moldova.
În cadrul ședinței au fost determinate secretariatul grupului de lucru; mecanismul de lucru; alte activități care trebuie derulate de comun cu partenerii pentru o mai bună desfășurare a procesului cât și a proiectului; informațiile necesare pentru participanți și pentru experții care asistă acest grup. De asemenea, a fost stabilită data următoarei ședințe și sarcinile pentru toți actorii implicați.
Activitatea face parte din proiectul ‘Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU’.
Pentru mai multe informații cu referire la acest proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 57 78 24.