Prima ședință a membrilor Grupului de Lucru privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

14 iunie 2017

Comments are off for this post.
Prima ședință a membrilor Grupului de Lucru  privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

În data de 13 iunie, în incinta Guvernului a avut loc prima ședință a membrilor Grupului de Lucru desemnați prin Decizia Guvernamentală nr. 54-d privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325 privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității, activitate parte a proiectului ‘Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU’.
Instituțiile reprezentate în cadrul primei ședințe au fost: Biroul pentru Reintegrare, Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei; Ministerul de Interne; Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliției de Frontieră; Cancelaria de Stat; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securitate; Academia de Științe; Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova.
Ședința de lucru a început cu un cuvânt de deschidere din partea Vice Prim-ministrului pentru Reintegrare, George Balan, care a salutat inițiativa Republicii Moldova de a elabora un astfel de Plan, după care Dr. Natalia Albu, Director al Centrului de Cercetări Strategice, Academia de Științe a Moldovei a vorbit despre cadrul legal și internațional privind Rezoluția 1325 a CS ONU, rolul și pilonii RCS ONU 1325, punând accent pe faptul ca acțiunile ce țin de Rezoluție și sunt menționate și în alte planuri sau strategii naționale trebuie desfășurate în viitorul Plan. Elena Mârzac, Directorul Executiv al Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova a descris proiectul ‘Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU’, menționând că rolul acestuia este să ofere asistență tehnică pentru o mai bună desfășurare a activităților privind elaborarea Planului și cultivarea interesului față de domeniul femeile, pacea și securitatea.
Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost urmată de determinarea viitoarelor acțiuni care trebuie întreprinse de către fiecare instituție în parte și perioada desfășurării următoarei ședințe.
Pentru mai multe informații cu referire la acest proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 57 78 24.