Ședința grupului de lucru la nivel tehnic privind elaborarea PNA

14 februarie 2018

Ședința grupului de lucru la nivel tehnic privind elaborarea PNA

La data de 9 februarie a avut loc ședința grupului de lucru la nivel tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU (în continuare PNA), care a avut drept scop să fie puse în discuții comentariile instituțiilor pe marginea conceptului PNA-lui.
Până la această ședință, toate instituțiile implicate în procesul de elaborare a PNA, care sunt atât instituții guvernamentale, cât și sectorul asociativ, au expediat comentariile privind conținutul conceptului PNA. Astfel că, la ședință, reprezentanții fiecărei instituții în parte au avut posibilitatea de a purta un dialog constructiv cu restul membrilor grupului de lucru și cu experții naționali angajați de către UN Women privind sugestiile pe care le consideră a fi discutate și rezolvate. Cele mai multe sugestii au fost de a modifica unii termeni din concept și pentru a adauga date suplimentare care să ajute la procesul de implementare și raportare a acșiunilor din PNA.
La data de 20 februarie va fi organizată o întâlnire a membrilor grupului de lucru desemnați prin Dispoziția Guvernului nr. 54 din 29.05.2017 și a grupului de lucru la nivel tehnic pentru prezentarea și aprobarea PNA.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 244 080.

Leave A Reply