Ședința Grupului tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

28 iulie 2017

Comments are off for this post.
Ședința Grupului tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

În ultimii ani s-a conturat necesitatea de a îmbunătăţi condiţia femeii printr-o politică coerentă. Adevărata situaţie a femeii în Republica Moldova este departe de egalitatea proclamată legislativ, deşi constituie o cerinţă esenţială pentru societate, fiind considerată ca o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

La data de 24 iulie, în incinta Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova (CID NATO) a avut loc cea de-a 2-a ședință a Grupului tehnic privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325, în completul aceluiași grup de reprezentanți ai instituțiilor de stat din sector, cât și societatea civilă.

Instituțiile reprezentate în cadrul ședințe au fost: Biroul Politici de Reintegrare; Cancelaria de Stat; Ministerul Apărării; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei; Ministerul Afacerilor Interne; Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliției de Frontieră; Inspectoratul General de Poliție; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securitate; Academia de Științe; CID NATO; Asociația Promo-LEX; Asociația pentru Politică Externă; Platforma pentru Egalitate de Gen; Gender-Centru. Totodată, au participat și reprezentanți ai UN Women Moldova.

Luând în considerație că în cadrul primei ședințe au fost stabilite sarcinicile pentru toți actorii implicați, ședința de astăzi a început cu discursul dnei Asya Verbanova, reprezentanta UN Women, care speră din-adins că prin munca asidău a celor implicați planul de acțiuni va fi complectat până la sfîrșitului anului curent.
Scopul întîlnirii de astăzi a fost „Dimensiunea de gen în scopul de securitate și apărare”. Doamna Valentina Bodrug-Lungu, dr. hab., ped. și psih., expertă în gender, a vorbit despre conceptele din domeniu egalității de gen; standardele și cadrul legal-normativ în domeniu; integrarea perspectivei de gen în politicile și activitățile sectorului de securitate și apărare.

La ședință au fost prezenți: Alexei Buzu, Natalia Albu, experții ce vor asista în procesul de implimentare al acestei rezoluții, de către aceștia a fost prezentată foaia de parcurs pentru elaborarea planului național cu privire la realizarea prevederilor rezoluției ONU 1325.
De asemenea, a fost pusă întrebarea care vor fi următoarele acțiuni după stabilirea acestor vulnerabilități și care sunt sarcinile grupului de lucru pentru luna august?

Ținem să menționăm că acest proces nu trebuie definit în timp, ci în rezultat. S-a pus în discuție identificarea problemelor de bază pe fiecare sector, cît și agenda pentru lunile septembrie – octombrie.
Remintim că, activitatea face parte din proiectul ‘Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU’.

Pentru mai multe informații cu referire la acest proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 57 78 24.