Workshop-ul regional: Consolidarea acțiunilor privind implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea prin intermediul schimbului de experiență la nivel regional

22 mai 2017

Comments are off for this post.
Workshop-ul regional: Consolidarea acțiunilor privind implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea prin intermediul schimbului de experiență la nivel regional

O a doua activitate din cadrul fazei a II-a a proiectului ‘Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU’ a fost Workshop-ul regional, care a fost deschis printr-un mesaj de salut din partea dlui. Gheorghe GALBURA, Viceministru al Apărării al Republicii Moldova; dnei. Kristina BALEISYTE, Șef, Oficiul de Legătură NATO; dnei. Jacqueline O’NEILL, Președintă, Inclusive Security, Washington DC, SUA și dnei. Elena MÂRZAC, Director Executiv, CID NATO în Moldova. Schimbul de experiență din cadrul workhsop-ului a fost asigurat prin conlucrarea Grupului de Lucru din Republica Moldova cu reprezentanții instituțiilor guvernamentale și societății civile din Ucraina, Gerogia, Albania, Spania, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Turcia și Statele Unite ale Americii. Instituțiile de stat și societatea civilă din Republica Moldova și organizațiile internaționale care au participat la workshop și care fac parte din Grupul de Lucru privind elaborarea Planului Național de Acțiuni al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a CSONU au fost: Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Ministerul de Interne; Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliției de Frontieră; Ministerul Justiției; Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Inspectoratul General de Poliție; Cancelaria de Stat; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securiate; Academia de Științe; Platforma pentru Egalitate de Gen; Gender Centru; Centrul pentru dezvoltare participativă; Asociația pentru Politică Externă; Misiunea UN Women Moldova; Misiune OSCE în Moldova.
Workshop-ul a fost compus din mai multe activități cheie care s-au bazat pe teme de importanță majoră în elaborarea Planului, precum: progresul privind implementarea Rezoluției 1325 a CSONU la nivel global; experiența regională privind elaborarea și implementarea PNA; perspective și percepții privind femeile și securitatea; obstacolele privind participarea femeilor în sectorul de securitate: perspectiva regională; planificarea acțiunilor – elaborarea PNA al Moldovei. Prezentările au fost susținute de către experți internaționali și naționali, printre care se numără: Jacqueline O’NEILL, Președintă, Inclusive Security, Washington DC, SUA; Angelic YOUNG, Director, Planuri Naționale de Acțiuni, Inclusive Security, Washington DC, SUA; Asya VARBANOVA, Misiunea UN Women Moldova; Sabine FREIZER, UN Women, oficiul regional Istanbul; Valentina BODRUG, Președintă, Gender-Centru, Gender Expert; Dr. Natalia ALBU, Director interimar, Centrul Cercetări Strategice, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Științe a Moldovei; Elena MARZAC, Director Executiv, CID NATO din Moldova; Zorana ANTONIJEVIC, Ofițer regional de programe, Misiunea OSCE în Serbia; Kika BABIC SVETLIN, Gender Expert, Agenția pentru Egalitate de Gen, Bosnia și Herțegovina. Printre prezentările experților expuse, s-au desfășurat și un șir de exerciții specifice cu implicarea atât a participanților din Republica Moldova, cât și a celor din delegațiile străine, pentru un mai bun rezultat. Către sfârșitul workshop-ului au fost identificate un șir de argumente pentru a motiva fiecare instituție implicată de a lucra în continuare; necesitățile fiecărei instituții în parte în raport cu activitatea privind implementarea Rezoluției 1325; priorități pe care Grupul de Lucru trebuie să se bazeze când va lucra la elaborarea PNA și nu în ultimul rând, participanții au obținut experiența necesară din partea participanților din regiune, care deja dețin un PNA sau se află în proces de elaborarea a următorului. De asemenea, s-a făcut o analiză a rezultatelor și efectelor pe termen mediu/lung pe care le-ar avea un PNA asupra instituțiilor din sectorul de securitate și apărare. Workshop-ul s-a încheiat cu o ceremonie de decernare a certificatelor de participare.

Pentru mai multe informații cu referire la acest proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 57 78 24.

Reflecțiile evenimentului:

Link-uri de la alte instituții (Moldova)
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3068/Page/3/language/ro-RO/Default.aspx (Parlamentul)
http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=4356#.WSZ-f5LyjIU (Ministerul Apărării)
http://egalitatedegen.md/workshop-implementarea-rezolutiei-1325-consiliului-de-securitate-al-onu/ (Platforma pentru Egalitate de Gen)
Faza a II a proiectului ‘Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU’
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/republica-moldova-va-implementa-principiul-de-asigurare-egalitatii-intre-femei-si-barbati (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei)
1.1 http://egalitatedegen.md/republica-moldova-va-implementa-principiul-de-asigurare-egalitatii-intre-femei-si-barbati-sectorul-de-pace-si-securitate/ (Platforma pentru Egalitate de Gen)
Link-uri din exterior
http://mvs.gov.ua/ua/news/8221_Usunennya_barriv_Strategii_integracii_zhinok_do_sektoru_bezpeki_FOTO.htm (Ucraina)
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Usunennya-barriv-Strategii-integracii-zhinok-do-sektoru-bezpeki/ (Ucraina) http://www.mvs.gov.ua/ua/news/8221_Usunennya_barriv_Strategii_integracii_zhinok_do_sektoru_bezpeki_FOTO.htm (Ministry of Interior of Ukraine)
http://www.wicge.org/home.php?cat=7&sub=1&id=1663&mode=more&lang=en#.WSbzhGjyjIV (Georgia)